Skip to main content

Willbrandt

Gummikompensator

Våre gummikompensatorer er lav korrugert belgkompensator med gode lyddempende egenskaper for struktur- og væskebåren støy.
Den kan oppta store bevegelser, spesielt i angulært plan.
Typiske bruksområder er varmeanlegg, vannledninger, rør i kraftstasjoner og kjemisk industri.

Brukes i rørledninger, på anlegg og pumper til å kompensere:

  • Termisk ekspansjon
  • Mekaniske vibrasjoner

  • Akustiske svingninger
  • Spenninger